ЗА ГДБОП-МВР

 

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" при Министерството на вътрешните работи на Република България е специализирана оперативно-издирвателна служба, противодействаща на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури.

Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 2 от Закона за министерството на вътрешните работи ГДБОП противодейства на престъпна дейност, свързана с:

1. Митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;

2. Наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;

3. Компютърни престъпления или престъпления, извършени в или чрез компютърни мрежи и системи;

4. Интелектуална собственост;

5. Неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи;

6. Трафик на хора;

7. Трафик на културни ценности;

8. Огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства и вещества, както и с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба;

9. Корупция в органите на държавната власт;

10. Терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия; 

11. Изпиране на пари и незаконен хазарт;

12. Сключване на неизгодни договори, изпиране на пари и усвояване на фондове на  Европейския съюз чрез измама.