Контрабанда

Основни задачи на служителите са противодействие и пресичане на организирани престъпни групи, ангажирани с:

1. Производство и контрабанда на тютюневи изделия и тютюн, разпространявани без платен акциз;

2. Контрабанда, нелегално производство и разпространение на енергийни продукти;

3. Контрабанда, нелегално производство и разпространение на спирт и спиртни напитки;

4. Стокова контрабанда.

Дейността на сектор "Контрабанда" е съсредоточена предимно върху ограничаване нелегалното производство, разпространението и транзитирането на цигари без бандерол, производството и разпространението на високо алкохолни напитки без или с неистински бандерол, потреблението на горива, за които не е заплатен дължимият акциз и ДДС и стоковата контрабанда.