11/10

2017

Oсма сесия на Смесената комисия за борба с наркотичните вещества

На 3 октомври 2017 г. в сградата на ГДБОП се проведе Осмата сесия на Смесената комисия за борба с наркотичните вещества в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Ислямска Република Иран за сътрудничество в борбата с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, подписан през 2003 г. Делегации, ръководени от бригаден генерал Али Моайеди, изпълняващ длъжността Генерален секретар на Щаба за Борба с наркотичните вещества на ИР Иран и главен комисар Ивайло Спиридонов, директор на ГДБОП, участваха в работна среща, на която се обсъди усъвършенстването на механизмите за сътрудничество при противодействието на трафика на наркотици, както и бяха набелязани теми за бъдещо взаимодействие, което да доведе до конкретни резултати.