29/09

2017

Междуведомственият координационен център в ГДБОП проведе специализирано обучение на служители на МВР, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, НАП и Агенция „Митници“

Междуведомственият координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари в ГДБОП проведе специализирано обучение на служители на МВР, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, НАП и Агенция „Митници“.

Инициативата на Междуведомствения център цели засилване на ефективността от изпълняваните съвместни дейности от държавните контролни органи с цел противодействие на незаконно разпространение на горива, извършвано чрез манипулиране на софтуера на фискалните устройства на бензиностанциите. Специализираното обучение на служители от икономическите структури на Министерството на вътрешните работи и експерти от подразделенията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ бе подпомогнато от  лектори от Техническия университет в София и Българския институт по метрология. При откриването на обучителния семинар заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Стоян Темелакиев посочи, че до момента при извършени проверки на бензиностанции в страната са установени четири случая на продажба на гориво чрез  манипулиране на апаратите свързани с НАП, като освен щетите за държавния бюджет, тази незаконна дейност нарушава конкурентната среда, тъй като позволява продажба на горива на по-ниски цени. Под  ръководството на Междуведомствения координационен център продължава засиленият контрол над дейността на ведомствените бензиностанции. В рамките на няколко месеца от структури на МВР, приходната агенция и митническите органи са извършени проверки на 130 обекта на територията на София и 18 области в страната. Установени са 73 нарушения на данъчното и митническото законодателство и над 70 нарушения  на правилата и нормите за пожарна безопасност. Съставени са общо 141 акта за установени административни нарушения, 5 констативни акта и са отдадени 60 писмени разпореждания. 52 заповеди за налагане на принудителни административни мерки – запечатване на  обекти, са издадени от приходната агенция, а 38 от тях са запечатани. Във връзка с установени задължения са събрани и над 113 000 лв. От Агенция „Митници“ е иззето 8000 литра гориво с недоказан произход.