29/05

2018

Координираният подход е ключов за успешното противодействие на престъпността в „тъмната мрежа“

От името на Българското председателство на Съвета на ЕС директорът на ГДБОП главен комисар Спиридонов откри експертен семинар в Европол

Представители на правоохранителни структури от 28 държави от целия свят се събраха в Европол, за да споделят знания, опит и да обсъдят координиран подход за справяне с престъпността в „тъмната мрежа“ (Dark Web). Експерти от Евроюст, Европейската комисия, Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и INTERPOL също участваха в събитието, състояло се на 29 май.

Споделеният ангажимент сред глобалната общност и координираният подход на правоохранителните органи доказаха ефективността си през изминалата година и постигнаха съществен напредък. Броят на страните, участващи в експертния семинар „Противодействие на престъпността в тъмната мрежа“, показва, че единственият начин за справяне с проблема е глобалният подход. Това е и основната причина за решението на Европол да създаде екип за противодействие на „тъмната мрежа“, в рамките на Европейския център по киберпрестъпност.

„Експертната среща допринася за развиване на способностите на правоохранителните органи за намирането на устойчиви решения и общ координиран подход в отговор на престъпността в „тъмната мрежа“, заяви пред делегатите главен комисар Ивайло Спиридонов, директор на ГД „Борба с организираната престъпност“. Той откри семинара от името на Българското председателство на Съвета на ЕС, което продължава активната работа, в тясно сътрудничество с Европол и в частност с Европейския център по киберпрестъпност, по започнатите инициативи в областта на киберсигурността.

Заместник-директорът на Европол по оперативните въпроси Вил ван Гемерт добави: „Събитието отбелязва също и официалното встъпване в задълженията си на екипа, които ще осигурява оперативна и техническа подкрепа на правоохранителните органи при осуетяването на престъпността в „тъмната мрежа“ чрез използването на един координиран и всеобхватен подход“.

Една от инициативите на Европол е разработване и прилагане на координиран подход за справяне с престъпността в „тъмната мрежа“, с участието на правоохранителните структури на държавите членки на ЕС и трети страни, а така също и в партньорство с агенции като Евроюст. За постигането на тази цел Европол изгради специален екип, който ще работи в посока намаляване на размера на незаконната икономика. Той ще осигурява завършен, координиран подход, включващ обмен на информация, оперативно осигуряване и опит в различни сфери, както и разработването на инструменти, тактики и техники при провеждането на разследвания и идентифицирането на най-значимите криминални обекти. Пред екипа стои и задачата да подпомага съвместни технически действия и действия по разследването, да организира обучения и инициативи по изграждане на капацитет наред с кампании, насочени към превенция и повишаване на осведомеността – всеобхватна стратегия срещу престъпността в „тъмната мрежа“.     

 

През годините, Европол чрез Европейския център по киберпрестъпност (European Cybercrime Centre (EC3), оказва подкрепа на водени разследвания на престъпните пазари в „тъмната мрежа“, споделяйки инструменти, тактики и техники. Поради структурните специфики  „тъмната мрежа“ дава възможност да се продава и купува анонимно, като по този начин обслужва много и изключително значими пазари за няколко криминални организации, а така също и за отделни лица, извършващи нелегална дейност в Европа и по света.

През последните години, поредица от успешно координирани разследвания разрушиха някои от най-големите пазари в „тъмната мрежа“, компрометирайки активите, експлоатирани от престъпниците.  През лятото на 2017 г., разследване, водено от ФБР и националната полиция на Холандия и подкрепено от Европол и други партньори, неутрализира Alphabay и Hansa – два от най-големите пазари, използвани за търгуване на над 350 000 незаконни стоки, сред които наркотици, огнестрелни оръжия, киберинструменти (например зловреден софтуеър). На тези пазари криптовалутата е била основно разплащателно средство, като са търгувани различни незаконни стоки и криминални услуги, но над две трети от трансакциите са били за закупуване на забранени наркотици и химични вещества.

В резултат на успешните действия, обемът на трансакциите спадна и някои търговци напуснаха „тъмната мрежа“, усетили повишения риск за излизане от анонимност.