Линии на работа

Съгласно вменените по закон фунции, ГДБОП-МВР провежда своята дейност по противодействие на престъпления извършвани от организирани престъпни групи по следните линии:

 

1. Производство, трафик и разпространение на наркотични вещества;

2. Трафик на културно-исторически ценности;

3. Киберпрестъпност;

4. Трафик на хора;

5. Контратероризъм;

6. Корупция и изпиране на пари;

7. Контрабанда, данъчни престъпления и фалшификации;