Публично обсъждане на проекти на технически спецификации

 

Проект на техническа спецификация за ОП с предмет "Доставка на хардуер, системен софтуер и услуги за нуждите на отдел 09-ГДБОП"

20 април 2018

 

Проект на техническа спецификация за ОП с предмет "Осигуряване на логистика за нуждите на ГДБОП"

12 март 2018

Проект на техническа спецификация за ОП с предмет „Закупуване на самолетни билети и осигуряване на хотелско настаняване в чужбина за нуждите на ГДБОП"

15 февруари 2018

 

Проект на техническа спецификация за доставка на компютри за нуждите на ГДБОП и ДМОС

07 февруари 2018

 

Проект на техническа спецификация за доставка на офис мебелировка

20 ноември 2017

 

Проект на техническа спецификация за доставка на МПС по 5 ОП

03 ноември 2017

 

Проект на техническа спецификация оперативно оборудване

03 ноември 2017

 

Проект на техническа спецификация за доставка на 2 броя МПС 

25 юли 2017

 

Проект на техническа спецификация за доставка на МПС по 12 обособени позиции

15 май 2017

 

Проект на техническа спецификация за доставка на МПС по 9 обособени позиции

15 май 2017

 

Проект на техническа спецификация за доставка на МПС по 8 обособени позиции

15 май 2017

 

Проект на техническа спецификация за извършване на външен независим одит на проекти но НФМ

19 януари 2017

 

Проект на техническа спецификация за доставка на хендсфри за ТЕТРА

20 декември 2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка на уред за раманова спектрометрия

20 декември 2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка на ДРОН

20 декември 2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка на компютърна техника

20 декември 2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка и гаранционно обслужване на оборудване за обработка и анализ на данни от мобилни устройства

16 ноември 2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка на специализирано полицейско оборудване

07 ноември 2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка и инсталация на софтуер

24 август 2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за доставка на компютърна техника

12 юли 2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за моторни превозни средства

12 юли 2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за моторни превозни средства

25 март 2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за програмен продукт за анализ на мобилни устройства с възможност за изследване на облачни структури

21март 2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за преносима апаратно-програмна система за анализ на мобилни устройства

21 март 2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за противокуршумни каски и метал детектори

01 март 2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за доставка на компютърна техника

26 февруари 2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за комплексно логистично осигуряване и преводни услуги

19 ноември 2015 г.

 

Проект на техническа спецификация за осигуряване на самолетни билети

19 ноември 2015 г.

 

Проект на техническа спецификация за дизайн и изработка на рекламни материали

19 ноември 2015 г.

 

Проект на техническа спецификация за оборудване на МКЦПККДРСТ

02 ноември 2015 г.

 

Проект за техническа спецификация на компютърна техника

05 октомври 2015 г.