История

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” е създадена на 13 февруари 1991 г. като Централна служба за борба с организираната престъпност в МВР /ЦСБОП/. Към онзи момент служби с подобни функции и компетентности съществуват в САЩ и Великобритания. Преструктурирана е през 1997 г. в Национална служба към МВР /НСБОП/, а през 2008 г. – в Дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност” към Главна дирекция „Криминална полиция”. През 2010 г. е възстановена отново като Главна дирекция към МВР /ГДБОП/. Лятото на 2013 г. службата преминава с всичките си активи и пасиви в структурата на Държавната агенция "Национална сигурност"/ДАНС/.

През месец февруари 2015 г. след изменения в Закона за МВР дирекцията започва да функционира като ГДБОП.

Независимо от структурните промени, през годините в ГДБОП е изграден съществен професионален и административен капацитет, рефлектирал в ефективното изпълнение на задачи, свързани с противодействие на организираната престъпност в сферата на икономиката, финансово-кредитната система, терористичните действия, незаконните сделки с оръжия и боеприпаси, контрабандата, производството, трафика и разпространението на наркотични и психотропни вещества, трафика на хора, изготвянето и разпространението на неистински парични знаци и ценни книжа, корупцията и компютърните престъпления.

Резултатите от дейността на ГДБОП-МВР, формирали доверие и позитивни оценки сред българските граждани и чуждестранни партньори, доведоха до задълбочаване на оперативното сътрудничество, обмена на информация и превръщането й в надеждна част от европейската полицейска общност.

Адекватното законодателство, високото ниво на управление, професионализмът на служителите на ГДБОП-МВР са залог за ефективно противодействие на организираната престъпност и резултатно изпълнение на поставяните задачи в интерес на обществото.