Разследване

Отдел "Разследване" при ГДБОП-МВР е създаден с цел провеждане на разследвания по досъдебни производства на територията на цялата страна свързани с образуване, участие и ръководене на организирани престъпни групи и престъпления, извършени от или по поръчения на организирани престъпни групи. Съгласно разпоредбите на член 93, точка 20 от Наказателния кодекс на Република България, организирана престъпна група е структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура.

Дейността на отдел "Разследване" е под прекия надзор и ръководство на Специализирана прокуратура на Република България.