Трафик на хора

Служителите от специализирания сектор "Трафик на хора" при ГДБОП-МВР приоритетно извършват следните дейности:

1. Оперативно–издирвателна дейност за установяване лица, съпричастни към трафика на хора с цел:

- сексуална експлоатация;

- трудова експлоатация;

- държане в принудително подчинение;

- отнемане на телесни органи;

- продажба на бебета.

2. Пресичане дейността на организирани престъпни групи, съпричастни към трафик на хора, независимо от вида на експлоатация.

3. Наказателно преследване на извършителите:

- участие в разследвания на престъпления, извършени на територията на България;

- участие в паралелни разследвания за трафик на хора с партньорски служби на други държави;

- разследвания в рамките на съвместни екипи за разследване с подкрепата на Евроджъст и Европол;

4. Защита и подпомагане на жертвите:

- извършване на проверки на получени сигнали за вероятни случаи на трафик;

- установяване на жертви на трафик и извеждането им от ситуация на трафик;

- оказване съдействие на други държавни органи за насочване и защита на жертвите, съгласно регламентираните ангажименти на ГДБОП в националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик;

- участие в работната група към Националната комисия за борба с трафика на хора;

- оказване експертна помощ на

Националната комисия за борба с трафика на хора

при ежегодното разработване на Национална програма за противодействие на трафика на хора, защита и подпомагане на жертвите;

5. Превантивна дейност:

- участие в разработването и реализирането на информационни кампании за превенция на трафика на хора;

- запознаване на ученици и студенти с феномена „трафик на хора“; индикатори за разпознаване на опити за въвличане в ситуация на трафик - към кого да се обърнат, при съмнения или информация, че те или техен близък са станали жертва на трафик.