Фонд "Вътрешна сигурност"

 

Проект: "Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества"

 

Проект: "Провеждане на съвместни разследвания с чужди партньорски служби по линия трафик на хора"

 

Проект: "Обмяна на опит и обучения по прилагане на способа служител под прикритие по ЗСРС"

 

Проект: "Доставка на оборудване за ефективни ОИД с партньорски служби по противодействие на ОПГ"

 

Проект: "Обучение на експерти, разследващи престъпления и злоупотреби в киберпространството"

 

Проект: "Подобряване на мобилността на ГДБОП за ефективно разследване на организираната престъпност"

  

Проект: "Доставка на IT оборудване за националните експерти, ангажирани при изготвяне на SOCTA"