Достъп до обществена информация

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурс в сектор Международно сътрудничество           публикувано на 11 май 2017 г.

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс в ГДБОП           публикувано на 09 май 2017 г.

 

Заповед за създаване на организация в ГДБОП за изпълнение изискванията на Закона за достъп до обществена информация

 

Заповед за приемане на устни запитвания по ЗДОИ

 

Информация по чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ

 

Достъп до обществена информация на сайта на МВР