Киберпрестъпност

Специализираният отдел "Киберпрестъпност" при ГДБОП-МВР е сформиран през месец март 1998 година и приоритетно изпълнява задачи по противодействие на организирани престъпни групи и отделни лица, извършващи:

1. Нерегламентиран достъп до компютърно-информационни ресурси, унищожаване и промяна на компютърни данни, разпространение на пароли и заразяване с компютърни вируси, извършване на атаки за отказ от услуга/DDoS, обезобразяване на интернет сайтове и ресурси/deface;

2. Финансови измами в интернет и кражба на виртуална самоличност;

3. Нарушаване на авторски и сродни права;

4. Производство, държане и разпространение на порнографски материали с непълнолетни лица, проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност;

5. Устройване на онлайн хазартни игри без надлежно разрешение на Държавната комисия по хазарта.

Служителите от отдела взаимодействат с правителствени организации, частни фирми, фондации и граждани с цел навременно противодействие на престъпления, в които се използват високотехнологични средства и похвати.

От месец февруари 2007 г. в рамките на отдел "Киберпрестъпност" функционира Националния контактен пункт 24/7 за запазване на компютърно-информационни данни. Той е създаден съгласно Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство от Будапеща през 2001 г., като основната му цел е осъществяване на навременен и директен контакт със служители на полицейски или правоприлагащи органи, пряко ангажирани в борбата с киберпрестъпността по света.

Отделът е създал и поддържа интернет сайта за борба с компютърни престъпления www.cybercrime.bg.

Там са налични секции, на които са описани съвременните предизвикателства в киберпространството, съществуващите заплахи и начините за защита от тях.

Чрез формата за сигнализация в горния десен ъгъл на сайта www.cybercrime.bg е възможно докладването на компютърни престъпления и други заплахи в интернет.

Актуални новини и способи за защита от кибер заплахи можете да намерите и на изградената от отдела фейсбук група facebook.com/bgcybercrime

 

 

Снимка: интернет