Контратероризъм

Структурата на отдел „Контратероризъм” включва няколко сектора, служителите в които изпълняват следните основни задачи:

1. Предотвратяване и разкриване на терористични действия и установяване на лица, обявени за международно издирване за терористична дейност или тежки умишлени престъпления на териториите на други държави;

2. Противодействие на връзки между местни структури на организираната престъпност с международни престъпни структури, използващи насилствени методи;

3. Предотвратяване и разкриване престъпления с използване на самоделни взривни устройства, оръжия и други общоопасни средства;

4. Установяване на лица, които незаконно изготвят, съхраняват и доставят взривни вещества и пресичане на опити за нерегламентирана търговска дейност с взривове, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия;

5. Разкриване и пресичане на контрабанден внос, незаконно производство, преработка и сделки с оръжия, боеприпаси и взривни вещества;

6. Предотвратяване и разкриване отвличания, вземане на заложници, изнудвания и рекет;

7. Предотвратяване и разкриване на закани срещу живота, здравето и имуществото на граждани.

 Летище Бургас