Често задавани въпроси

1. ГДБОП, НСБОП, ДАНС, СОБТ....вече се обърках! Кой какъв е?

ГДБОП е съкращение на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност". Това е специализирана структура при Министерството на вътрешните работи на Република България, която разследва организирани престъпни групи /ОПГ/. Подобни разследвания са сложни, продължителни, трудоемки и скъпи! Организираните престъпни групи се отличават със сложната си йерархична структура, трайност на сговора за извършване на престъпления, взаимосвързаност на членовете, често транснационалност на дейността, милиони нанесени щети и тн.

НСБОП /Национална служба "Борба с организираната престъпност"/ е съкращение на същата служба до 2008 г.

Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/ е специализирана правоохранителна организация на пряко подчинение на правителството и парламента на Република България. ДАНС притежава широк, сложен и надежден потенциал за противодействие на деструктивни влияния върху националната сигурност на страната ни.

СОБТ е съкращение на Специализиран отряд за борба с тероризма при Министерството на вътрешните работи на България. Звеното извършва специфични задачи по противодействие на терористична дейност, отвличания и други мащабни посегателства срещу граждани и собственост. 

*************************************************************************************************

2. ГДБОП са много яки....събарят врати и арестуват престъпници! Искам и аз! Как да работя в ГДБОП?

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е специализирана структура при Министерството на вътрешните работи на Република България. Всички служители в ГДБОП са започнали работа в МВР както всички останали полицаи! Желаеш да работиш в МВР - кандидатстваш за работа в МВР в районното управление на полицията по твоето местоживеене! Информация за обявени конкурси за постъпване в МВР е налична на интернет сайта на Дирекция "Човешки ресурси" при МВР на адрес mvr.bg/dhr.

Служителите на ГДБОП изпълняват своите задължения, като защитават своят живот и сигурност, както и живота, сигурността и имуществото на всички граждани! Преодоляването на врати, прегради и други заплахи е с цел навременно и качествено запазване и събиране на годни доказателства за осъществявана престъпна дейност. Това е приоритет и задължение на ГДБОП-МВР!

Ако искаш да разбиваш врати и да арестуваш престъпници, най-вероятно твоето място не е в МВР - може би трябва да продължиш да играеш компютърни игри и да учиш усърдно! Вратите и белезниците са резултат от далеч по-продължителни и целенасочени правнорегламентирани дейности на българската полиция.

************************************************************************************************* 

3. Пострадах от престъпление! Чувствам се застрашен! Имам нужда от помощ!?

Действащото в Република България законодателство повелява всеки пострадал от престъпление гражданин да търси съдействие от органите на МВР в районното управление, на чиято територия е извършено престъплението или на територията на районното по местоживеене. Ако пострадате от престъпление - незабавно се явете в най-близкото районно управление на МВР. Ако не знаете кое районно управление на МВР е най-близко до Вас - попитайте първия срещнат униформен полицай, съсед, роднина, познат или приятел. Във всяко райнно управление на МВР в Република България е денонощно на разположение дежурен полицай/офицер или друг служител на полицията. Обяснете му точно, ясно и хронологично всички обстоятелства, които са Ви известни по извършеното престъпление или нарушение - независимо дали сте пострадал, свидетел, очевидец или друго.

При спешни случаи звънете на телефон 112 в МВР - набира се от всеки стационарен или мобилен телефон безплатно...без код за град или държава! Съобщете за престъплението, нарушението или бедствието бавно, спокойно, точно и ясно. Следвайте инструкциите на оператора.

Ако сте пострадал или свидетел във връзка с дейността на ОПГ в страната или чужбина - служители на ГДБОП-МВР ще се свържат с Вас за допълнители разяснения и действия по случая!

*************************************************************************************************

4. Изпратих съобщение до ГДБОП-МВР чрез формата за обратна връзка на този сайт! Спешно е! Кога ще бъде решен моят проблем?

Съобщенията до ГДБОП-МВР, чрез формата за обратна връзка на адрес http://gdbop.bg/bg/contacts имат информативен характер - те могат да послужат като отправна точка за бъдещи проверки и/или разследвания от страна на органите на МВР! Ако сигнализирате - бъдете готови да ни предоставите допълнителни сведения и дори да свидетелствате!

При спешни случаи е необходимо да се свържете с полицията на телефон 112 или в най-близкото районно управление.

Анонимните сигнали подлежат на продължителна и детайлна проверка, за да може информацията в тях да послужи правилно! 

При изпращане на съобщение помнете, че ГДБОП е специализирана структура на МВР за борба с ОРГАНИЗИРАНИ ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ.

Съобщения, съдържащи словосъчетания като "имам важна информация за голям бандит...извънземни контролират мозъци....аз съм много умен, силен и искам да работя за Вас....Иван от Варна продава наркотици" не могат да бъдат обект на задълбочени проверки.

 *************************************************************************************************

5. Какъв е реда за възстановяване на внесени парични гаранции по досъдебни производства на ГДБОП и какви са необходимите документи?

 

Необходими документи за възстановяване на внесени парични гаранции

 

Заявление за възстановяване на внесени парични гаранции